Directe toegankelijkheid podotherapeutische zorg

U heeft zich bij onze praktijk gemeld voor een afspraak zonder verwijzing van een huisarts of specialist.
Deze toegankelijkheid is wettelijk mogelijk voor onze praktijk sinds oktober 2011.

Wij zijn verplicht u een aantal vragen te stellen alvorens te mogen handelen.
   
Heeft u kort geleden een ernstig trauma (ongeval, vallen) gehad? Ja
Nee
Bent u de laatste maanden meer dan 5 kg gewicht verloren zonder aanwijsbare reden? Ja
Nee
Heeft u al langer (onverklaarbare) koorts? Ja
Nee
Gebruikt u al langere tijd corticosteroiden? Ja
Nee
Heeft u een kwaadaardige aandoening (of gehad) in het verleden? Ja
Nee
Heeft u `s-nachts pijn? Ja
Nee
Heeft u prikkelingen of tintelingen, verminderd gevoel of krachtsverlies? Ja
Nee
Heeft u constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van houding? Ja
Nee
   
 
Back to top