info: 077 - 354 82 21 info@podovenlo.nl
Select Page

Podotherapeut versus podoloog

Laat u zich behandelen door een podotherapeut, dan weet u zeker dat u wordt behandeld door een HBO geschoolde professional. De opleiding podotherapie is een 4-jarige HBO opleiding waarbij theorie en praktijk beiden uitgebreid getoetst worden. Deze zekerheid heeft u bij een podoloog niet. Vaak heeft een podoloog een cursus of kortdurende module gevolgd, maar ook zonder deze cursus of module mag deze persoon zich podoloog noemen. Een podotherapeut behandelt een groter scale aan  klachten in verhouding tot de podoloog. Eén van de verschillen zit in de behandeling bij huidproblemen, nagelproblemen en wonden die veroorzaakt worden door een chronisch ziektebeeld, zoals diabetes en reuma.

De titel ‘podoloog’ is echter onbeschermd. Dat betekent dat iedereen zich een podoloog mag noemen. Een podoloog heeft vaak een cursus gevolgd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘gewone’ podoloog en de registerpodoloog.

Omdat iedereen zichzelf podoloog mag noemen, heeft Stichting LOOP de term ‘registerpodoloog’ in het leven geroepen. Sommige registerpodologen hebben een scholingsmodule afgerond welke HBO niveau heeft. We spreken dan van een registerpodoloog B. Echter, er zijn aan deze module geen toelatingseisen verbonden, en de module is niet dusdanig geaccrediteerd dat het Ministerie van Onderwijs er een officiële HBO ‘bachelor-degree’ aan toekent.